Trénink zaměřený pro mladé sportovce

V posledních týdnech se často setkávám s obrovským množstvím názorů na tréninky a jejich  vedení pro mladé sportovce. Čtvrtým rokem se aktivně podílím na přípravě různých věkových kategorií sportovců z různých sportovních odvětvích.

Rozhodl jsem se do svého blogu pro naše čtenáře napsat několik zajímavých postřehů ke svému tréninků zaměřeného na suchou přípravu a tréninků vedených na kompezační (potréninková) cvičení.

Téma, které jsem se rozhodl otevřít je velice citlivým tématem v posledním roce, protože jak mám možnost sledovat a věřím, že to sleduje i mé okolí, se kolem přípravy mladých sportovců otevírají nekonečné diskuse, prokládá se toto téma různými dlouholetými zkušenostmi trénérů. Tato diskuze pro širokou veřejnost a v neposlední řadě veřejnost z řad rodičů mladýh sportovců vyvolává určité obavy, pochyby. Střídá se zde vlna názorů, vzniká zde prostor pro otevřenou konfrontaci názorů což na jednu stranu zvyšuje úroveň a snahu kondičních trenérů nebo jiých pohybových specialistů o zkvalitnění služeb nabízených pro děti vedené v dané tréninkové jednotce ale také otevírá spektrum rozhledu a orientování se do všech stran dostupných a zveřejněných názorů, proto následně vzniká obrovský prostor pro daného trenéra vstoupit aktivně do tréninku se všemi možnými trendy a postřehy posbíraných za poslední rok či dva při otevření tohoto tématu.

Co nám tím vzniká????

Takový trenér či jiný pohybový specialista následně přenáší na dítě všechny možné trendy z oblasti sportovních tréninků, kde nám následně dítě dostává MAXIMULTI dávku všech již zmiňovaných postřehů aktivně do tréninkového prostředí.

Výsledek??

Dítě se nám neposouvá výkonností v tréninků, v zápase nebo jiném porovnatelném klání a naopak se zde prohlubují špatné návyky jak formou opakovaného špatného projevu a v neposlední řadě zhoršeného projevu pohybového aparátu trénovaného jedince.

Uvedu zde příklad ze své praxe , kdy v nedávné době byl jmenován v hokejovém oddíle  k žákovským kategoriím pohybový specialista .Byla mu svěřena kondiční příprava  pro mladé hokejísty v rámci celkové přípravy mimo led. Jak jsem se měl možnost osobně přesvědčit tak tento ,,trenér´´je stále aktivním  hráčem ledního hokeje v nižších soutěžích. V tento moment můžeme říct, že máme správného člověka na správném místě, který bude mít předpoklady ke kvalitním výkonům své práce. Opak je ale pravdou. Kondiční trenér nám jak jsem v předchozím odstavci uvedl ukázal právě tu tvář přípravy, kdy je orientovaný v jeho očích na správnou cestu výchovy jedince formou silové přípravy, dále nám zde ukazuje prvky vedené k základnímu cvičné k aktivaci hlubokých svalů a  následnému správnému držení těla. Zde jsme již ve fázi,kdy veškeré postřehy vychází z dostupných internetových kanálů formou krátkých videií. Na tento moment již poukazuji delší dobu,  kdy nám ve velkém měřítku přípravy spadají do forem aktuálních fitness a kondičních hitů, kdy stačí pouhým pohledem oka nastudovat zadaný cvik a jeho provedení.

Bohužel to ale nestačí....

Můj názor, který dále předávám je takový, že kvalitním trenérem v oblasti této přípravy má velkým měřítkem nakročeno se stát člověk, který zapojuje prvky cviků které měl možnost si osobně vyzkoušet a sledovat v první řadě na sobě samém klady a zápory cviků, které následně požaduji po svém svěřenci. Alpha a Omega našich trenérů v České Republice.

Závěrem chci pouze dodat, že nemusíme chtít po trenérovi aby to byl bývalý vrcholový hráč hokeje, tenisu nebo třeba házené, ale musíme mít tu jistotu, že vedená skladba tréninku pro vaše dítě byla již jeho osobou v minulosti vedena či vyzkoušena a nejedná se o trénink vedený člověkem, který si tyto formy tréninků pouští na dostupných internetových stránkách.

V dalším článku se vám pokusím sepsat několik svých myšlenek na téma FAKTA X MÝTY  v oblasti trénování.

Rostislav Košárek

CHCI TRÉNOVAT

Vyberte si trénink, vyplňte formulář a přihlašte se k tréninku...

NAŠI TRENÉŘI

Rostislav Košárek
Povede Váš trénink pod profesionálním dohledem.

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhejte nás kontaktovat, velice rádi Vám poradíme.
telefon 775 949 033